Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door deze website te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites. De eigenaar van de website (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is:

Better Collective A/S,
Tolbodgade 12,
1253 Copenhagen K (Hovedstaden)
Denmark (DK)
CVR. 27652913

Dit Privacybeleid is ontworpen om klanten en bezoekers van deze website (‘u’) te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens het browsen op deze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 Maart 2022.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken indien wij dit nodig achten, daarom raden wij u aan dit beleid regelmatig door te nemen.

Er kunnen twee soorten wijzigingen plaatsvinden: essentiële en/of kleine.

Essentiële wijzigingen kunnen plaatsvinden wanneer wij de wijze van verwerking van uw gegevens wijzigen. Deze wijziging kan van invloed zijn op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. als wij nieuwe diensten op onze website toepassen die een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw gegevens verwerken).

Kleine wijzigingen hebben geen invloed op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. taalkundige correcties of verbeteringen, nieuwe lettertypes of stijlen).

Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van essentiële wijzigingen, zodat u voldoende tijd heeft om de wijzigingen te begrijpen en in overweging te nemen voordat ze van kracht worden.

Gegevens die wij verwerken

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken (of kunnen) wij sommige van uw persoonlijke gegevens die we verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën. We kunnen twee categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Elektronische identificatiegegevens

Informatie over het tijdstip en de datum waarop u onze website bezoekt, uw IP-adres en het browsertype en de versie op uw apparaat, het besturingssysteem dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en informatie over uw netwerkprovider.

Gegevens van uw interactie met onze partnerwebsites

Informatie over uw interacties met onze partnerwebsites – of u nu een van de websites van onze partners bezoekt, registreert of deelneemt aan spelactiviteiten. Deze informatie wordt verwerkt op geaggregeerd niveau (samen met soortgelijke informatie verzameld van andere gebruikers), en kan niet worden gekoppeld aan uw identiteit.

Waarom wij uw gegevens verwerken (Rechtsgrondslag)

Onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren. We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren, om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om de reguliere functionaliteit van onze website verder te ontwikkelen, te beveiligen en te onderhouden en om mogelijke bedreigingen te voorkomen.

We verwerken het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om communicatie tussen uw apparaat en onze server mogelijk te maken, evenals om uw geschatte geolocatie te bepalen die verder kan worden gebruikt voor serviceaanpassing (bijvoorbeeld om geschikte inhoud te bieden voor uw taal naar keuze en kansspelgerelateerde inhoud die legaal is in uw land). We gebruiken deze informatie ook voor analytische doeleinden (bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s naar onze website komen).

De verwerking van informatie over de browser en het besturingssysteem die u gebruikt, is noodzakelijk om onze dienstverlening regelmatig aan u te kunnen leveren. We hebben dit soort gegevens mogelijk ook nodig om technische problemen op te lossen als ze zich voordoen.

We kunnen ook gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners. Dit soort informatie wordt gegroepeerd met andere vergelijkbare gegevens om ons te helpen statistieken te maken over het gebruik van onze diensten. Dit is belangrijk voor het legitieme doel van het berekenen van onze inkomsten.

Hoe we cookies gebruiken

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt uw browser cookies van ons. Door cookies te gebruiken, willen we al onze websitebezoekers de best mogelijke ervaring op de site bieden. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de functionaliteit van de website te verbeteren, onze producten te promoten en de inhoud van derden aan te leveren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij zorgen er regelmatig voor dat uw gegevens actueel en veilig worden bewaard. Om dat te bereiken passen wij verschillende technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, wijziging, diefstal, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, ongeoorloofd gebruik, mogelijke datalekken en tegen alle andere onwettige vormen van gegevensverwerking.

Op basis van zakelijke behoeften en beveiligingsvereisten passen we beperkingen van toegangscontrole toe op uw persoonlijke gegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan geschoold personeel met toestemming, wiens kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om de door ons verzamelde persoonsgegevens adequaat te verwerken.

Betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke

Als bezoeker van onze website is het belangrijk dat u uw rol onder de relevante gegevensbeschermingswetten, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) beter begrijpt. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens die op deze website kan plaatsvinden, over uw persoonsgegevens gaat, wordt u als betrokkene beschouwd. Als betrokkene hebt u het recht om bepaalde mensenrechten uit te oefenen die worden gegarandeerd door de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en uitgelegd in deze privacyverklaring.

Volgens de AVG is de gegevensbeheerder de entiteit die het doel, de voorwaarden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Rekening houdend met het feit dat we controle hebben over uw persoonlijke gegevens (we definiëren het doel en de middelen voor gegevensverwerking), moeten we worden beschouwd als gegevensbeheerders. Het zijn van een gegevensbeheerder biedt ons de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te verwerken, maar verplicht ons ook om deze te beschermen op de manier die wordt gereguleerd door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten onder de GDPR:

  • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken. 
  • Om wijzigingen aan te vragen van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn. 
  • Om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar het e-mailadres dat beschikbaar is in dit beleid. 
  • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens. 
  • Om beperking van ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te vragen Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen 
  • Om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. U kunt ook contact opnemen met het Deense agentschap voor gegevensbescherming: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K. 

Als u op enig moment vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze website, of als u ons het verzoek met betrekking tot uw rechten wilt sturen, stuur dan een e-mail naar

dataprotection@bettercollective.com

Externe ontvangers met wie we uw gegevens delen

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen. Deze entiteiten helpen ons om onze diensten regelmatig te leveren en verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld analyse, onderhoud, marketing, ontwikkeling, verbetering van de functionaliteit). Zoals gedefinieerd in de AVG, moeten deze derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van relevante gegevensbescherming overeenkomsten, die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties waar dit nodig is en waar we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen.

Overdragen naar ontvangers uit derde landen

Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een ontvanger die is geregistreerd in een ‘Derde land’ (buiten de Europese Economische Ruimte), zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat en veilig worden overgedragen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Er zijn twee categorieën ontvangers uit derde landen aan wie uw gegevens kunnen worden overgedragen:

  • Een ontvanger uit een land waarvan wordt aangenomen dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, goedgekeurd door de Europese Commissie. Een lijst met landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, is hier beschikbaar.
  • Een ontvanger uit een land dat volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming kent. In dit geval zullen we contracten gebruiken (gegevensbescherming overeenkomsten) die vereisen dat de ontvanger uw persoonlijke gegevens beschermt met dezelfde normen als binnen de EER en passende waarborgen implementeren zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en met name de AVG.